ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο

Υπουργείο ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.

Πρόγραμμα TestDrive

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Η θεωρητική εκπαίδευση, η οποία έχει ψηφιστεί πλέον ως υποχρεωτική, είναι το πρώτο εργαλείο που παίρνουμε στα χέρια μας ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τα πρακτικά μαθήματα.

Η σύγχρονη, άνετη, κλιματιζόμενη αίθουσά μας είναι εξοπλισμένη με όλα τα εποπτικά μέσα, διαθέτοντας τελευταίας τεχνολογίας Η/Υ, τηλεόραση και εκπαιδευτικά παιχνίδια για την διασκεδαστικότερη και ευκολότερη εκμάθηση.
Οι διδασκόμενες ενότητες για τη θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων είναι:
 • Σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση
 • Κόμβοι-Ταχύτητα
 • Θέση στο οδόστρωμα
 • Αποστάσεις ασφαλείας πέδησης και ακινητοποίησης
 • Κυκλοφορία εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών σε κανονικές κυκλοφοριακές συνθήκες
 • Aυτοκινητόδρομος-οδοί ταχείας κυκλοφορίας-σήραγγες
 • Οδήγηση σε δυσμενείς συνθήκες
 • Οδήγηση στο ορεινό οδικό δίκτυο
 • Έλξη ρυμουκλούμενων οχημάτων
 • Κόπωση και επαγρύπνηση
 • Συμπεριφορά σε ατύχημα-ασφάλιση αυτοκινήτου
 • Συντήρηση
 • Οικονομική και οικολογική οδήγηση
 • Έκτακτες καταστάσεις-διοικητικοί κανόνες
 • Μετακίνηση ατόμων με αναπηρίες
 • Ενεργητική και παθητική ασφάλεια
 • Στοιχεία μηχανολογίας επιβατικών αυτοκινήτων
 • Ειδικές σημάνσεις
 • Εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών εκμάθηση υπολογιστή